Hvornår er virksomheden omfattet af krav om bæredygtighedsrapportering?
14 juni 2024 Hvornår er virksomheden omfattet af krav om bæredygtighedsrapportering? Børsnotering, omsætning, balancesum og antal ansatte bestemmer, hvornår virksomheden er underlagt rapporteringskravene i CSRD... ESG
Lovændring om bæredygtighedsrapportering (CSRD) vedtaget
22 maj 2024 Lovændring om bæredygtighedsrapportering vedtaget Folketinget vedtog den 2. maj 2024 en ændringslov, der skal implementere EU's direktiv om virksomheders bæredygtighedsrapportering (CSRD) i dansk... ESG
25 april 2024 Europa-Parlamentet har vedtaget due diligence-direktivet (CSDDD) Due diligence-direktivet - eller rettidig omhu-direktivet om man vil - er nu efter utallige drejninger og forhandlinger endelig blevet vedtaget af... ESG
21 marts 2024 Opdateringer til årsregnskabsloven En række bestemmelser i årsregnskabsloven ændres. Loven træder i kraft 1. juni 2024 og har virkning for regnskabsår, der begynder den 1. januar 2023... ESG Regnskab
21 marts 2024 CSDDD vedtages - men den endelige version er stærkt slanket EU's medlemsstater nåede endelig til enighed om CSDDD (Corporate Sustainability Due Diligence Directive), selv om de stemte nej til et tidligere... ESG
ESRS-standards
8 januar 2024 ESRS-standarder Virksomheder, der er omfattet af CSRD, skal rapportere i henhold til de europæiske standarder for bæredygtighedsrapportering (ESRS). ESRS dækker hele... ESG
8 januar 2024 Taksonomiforordningen fra EU For at opfylde EU's klima- og energimål for 2030 og nå målene i den europæiske grønne pagt er det afgørende, at EU retter investeringer mod... ESG
On 5 January 2023, the Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) entered into force.
4 januar 2024 Bæredygtighedsrapportering og -regler Den 5. januar 2023 trådte direktivet om virksomheders bæredygtighedsrapportering (CSRD) i kraft. ESG