DIB VIDEN - BLOG

ESRS-standarder

Virksomheder, der er omfattet af CSRD, skal rapportere i henhold til de europæiske standarder for bæredygtighedsrapportering (ESRS). ESRS dækker hele bæredygtighedsområdet vedrørende emnerne miljø/klima (E), sociale faktorer (S) og virksomhedsledelse (G) samt generelle rapporteringsprincipper.

ESRS-standards

Virksomheder, der er omfattet af CSRD, skal rapportere i henhold til de europæiske standarder for bæredygtighedsrapportering (ESRS). ESRS dækker hele bæredygtighedsområdet vedrørende emnerne miljø/klima (E), sociale faktorer (S) og virksomhedsledelse (G) samt generelle rapporteringsprincipper.

Virksomheder, der skal overholde CSRD, skal også overholde ESRS i deres bæredygtighedsrapportering.

Europa-Kommissionen vedtog de endelige standarder den 31. juli 2023. Standarderne skal anvendes sammen med CSRD fra 2024.

Der er tolv ESRS'er, hvoraf to er tværgående, og 10 er aktuelle standarder.

Tværgående standarder

ESRS 1 "Generelle krav" beskriver arkitekturen af ESRS-standarder, forklarer udarbejdelse af konventioner og grundlæggende begreber og fastsætter generelle krav til udarbejdelse og præsentation af bæredygtighedsrelaterede oplysninger.

ESRS 2 "Generelle oplysninger" fastsætter oplysningskrav vedrørende de oplysninger, som virksomheden skal give på generelt plan på tværs af alle væsentlige bæredygtighedsspørgsmål vedrørende rapporteringsområderne ledelse, strategi, effekt, risiko- og mulighedsstyring samt parametre og mål.

Aktuelle standarder

Aktuel ESRS dækker et bæredygtighedsemne og er struktureret i emner og underemner og, hvor det er nødvendigt, underunderemner. Aktuelle ESRS kan omfatte specifikke krav, der supplerer oplysningskravene på det generelle niveau i ESRS 2.

De aktuelle standarder er som følger:

Miljø

  • ESRS E1 Klimaændringer
  • ESRS E2 Forurening
  • ESRS E3 Vand- og havressourcer
  • ESRS E4 Biodiversitet og økosystemer
  • ESRS E5 Ressourceanvendelse og cirkulær økonomi

Sociale faktorer

  • ESRS S1 Egen arbejdsstyrke
  • ESRS S2 Arbejdstagere i værdikæden
  • ESRS S3 Berørte samfund
  • ESRS S4 Forbrugere og slutbrugere

Virksomhedsledelse

  • ESRS G1 Forretningsadfærd

I DIB finder du alle ESRS-standarder, yderligere information om ESG/bæredygtighedsrapportering samt relevante EU-regler og nyttige værktøjer på området.