Lov om tidsregistrering træder i kraft 1. juli
23 maj 2024 Lov om tidsregistrering træder i kraft 1. juli Den 1. juli 2024 træder nye regler i kraft, som indebærer, at alle arbejdsgivere fra denne dato og fremover har pligt til at føre registrering med... Løn HR
Lovændring om bæredygtighedsrapportering (CSRD) vedtaget
22 maj 2024 Lovændring om bæredygtighedsrapportering vedtaget Folketinget vedtog den 2. maj 2024 en ændringslov, der skal implementere EU's direktiv om virksomheders bæredygtighedsrapportering (CSRD) i dansk... ESG
25 april 2024 Europa-Parlamentet har vedtaget due diligence-direktivet (CSDDD) Due diligence-direktivet - eller rettidig omhu-direktivet om man vil - er nu efter utallige drejninger og forhandlinger endelig blevet vedtaget af... ESG
4 april 2024 Nye retsafgørelser der kan påvirke din virksomhed positivt Så er der atter spændende nyt om selskabsskat. Her får du de seneste retsafgørelser og skattemæssige landvindinger, der kan påvirke din virksomhed... Selskabsskat
21 marts 2024 Opdateringer til årsregnskabsloven En række bestemmelser i årsregnskabsloven ændres. Loven træder i kraft 1. juni 2024 og har virkning for regnskabsår, der begynder den 1. januar 2023... ESG Regnskab
21 marts 2024 CSDDD vedtages - men den endelige version er stærkt slanket EU's medlemsstater nåede endelig til enighed om CSDDD (Corporate Sustainability Due Diligence Directive), selv om de stemte nej til et tidligere... ESG
23 februar 2024 Opdatering af EU’s liste over skattely Den seneste opdatering af EU's liste over non-cooperative jurisdictions for tax purposes blev vedtaget af Rådet den 20. februar 2024 og omfatter nu i... Selskabsskat
Relevante rentesatser i skattelovgivningen 2024
24 januar 2024 Relevante rentesatser i skattelovgivningen 2024 De seneste ændringer i det generelle renteniveau har resulteret i markante stigninger i rentesatserne i skattelovgivningen. Selskabsskat
10 januar 2024 Lønseddel: Den vigtige oversigt over din løn Som virksomhed er det afgørende at sikre, at dine medarbejdere modtager korrekte og præcise lønsedler hver måned. Løn HR