12 juli 2024 VIDA – ændringer på vej til EU’s momsdirektiv EU forventes i løbet af sommeren at vedtage en række ændringer til EU´s momsdirektiv, som er fundamentet for momslovgivningen i de enkelte EU-lande,... Moms
3 juli 2024 Sådan arbejder du effektivt med moms Som bogholder eller selvstændig erhvervsdrivende er du garanteret stødt på momsreglerne og er bekendt med, at de både kan være komplekse, og at der... Moms
Hvornår er virksomheden omfattet af krav om bæredygtighedsrapportering?
14 juni 2024 Hvornår er virksomheden omfattet af krav om bæredygtighedsrapportering? Børsnotering, omsætning, balancesum og antal ansatte bestemmer, hvornår virksomheden er underlagt rapporteringskravene i CSRD... ESG
31 maj 2024 To aktuelle afgørelser og den ny personskattereform To aktuelle afgørelser fra henholdsvis Skatterådet og Landsskatteretten samt et kort oprids af de nye satser som følge af vedtagelsen af den ny... Selskabsskat
Lov om tidsregistrering træder i kraft 1. juli
23 maj 2024 Lov om tidsregistrering træder i kraft 1. juli Den 1. juli 2024 træder nye regler i kraft, som indebærer, at alle arbejdsgivere fra denne dato og fremover har pligt til at føre registrering med... Løn HR
Lovændring om bæredygtighedsrapportering (CSRD) vedtaget
22 maj 2024 Lovændring om bæredygtighedsrapportering vedtaget Folketinget vedtog den 2. maj 2024 en ændringslov, der skal implementere EU's direktiv om virksomheders bæredygtighedsrapportering (CSRD) i dansk... ESG
25 april 2024 Europa-Parlamentet har vedtaget due diligence-direktivet (CSDDD) Due diligence-direktivet - eller rettidig omhu-direktivet om man vil - er nu efter utallige drejninger og forhandlinger endelig blevet vedtaget af... ESG
4 april 2024 Nye retsafgørelser der kan påvirke din virksomhed positivt Så er der atter spændende nyt om selskabsskat. Her får du de seneste retsafgørelser og skattemæssige landvindinger, der kan påvirke din virksomhed... Selskabsskat
21 marts 2024 Opdateringer til årsregnskabsloven En række bestemmelser i årsregnskabsloven ændres. Loven træder i kraft 1. juni 2024 og har virkning for regnskabsår, der begynder den 1. januar 2023... ESG Regnskab