dib viden - blog

Relevante rentesatser i skattelovgivningen 2024

De seneste ændringer i det generelle renteniveau har resulteret i markante stigninger i rentesatserne i skattelovgivningen.

Relevante rentesatser i skattelovgivningen 2024

De seneste ændringer i det generelle renteniveau har resulteret i markante stigninger i rentesatserne i skattelovgivningen. Dette kan have betydelige konsekvenser for virksomheder, og vi opfordrer alle til at tjekke de opdaterede satser for at sikre overensstemmelse og forståelse af de nye regler.

De nye, selskabsrelevante rentesatser er som følger:

  • Standardrenten til brug for beregning af renteloftet (maksimering af fradrag for nettofinansieringsudgifter) i selskabsskatteloven § 11 B, stk. 2 er steget fra 2,7 % for 2023 til 6,0 % for 2024.

  • Ved ændringer af skatteansættelser stiger opkrævningsrenten fra 0,7 % til 0,9 % pr. måned fra den 1. januar 2024.

  • Godtgørelsesprocenten på overskydende skat udgør 3,6 % for 2023 sammenlignet med 0,4 % for 2022.

  • Tillæggene (indtægt/udgift) til betalte acontoskatter udgør 0,9 % for 2023 sammenlignet med 0,1 % for 2022.

  • Tillæg (udgift) til overskydende acontoskat indbetalt efter den 20. november 2023 men før den 1. februar 2024 udgør 1,5 % for 2023 sammenlignet med 0,9 % for 2022.

  • Restskattetillægget udgør 7,7 % for 2023 sammenlignet med 4,4 % for 2022.

Du kan læse meget mere om skattelovgivningens ændrede rentesatser i Økonomipakken, hvor vi også netop har opdateret afsnittene om driftsomkostninger, renteloftet, beskatning af udenlandske aktionærer og international skatteplanlægning.

Potentielle nye regler på transfer pricing-området

De potentielle ændringer på transfer pricing-området kan udvide anvendelsesområdet markant. Det er afgørende for virksomheder at være opmærksomme på disse ændringer og vurdere deres påvirkning på interne transaktioner.

Opdatering af EU's sortliste over skattelylande

Danmark har for nylig opdateret EU's sortliste over skattelylande. Dette kan påvirke danske virksomheder, da der er risiko for, at fradrag nægtes for betalinger til selskaber fra disse lande. Vi opfordrer alle til at gennemgå den opdaterede liste og forstå konsekvenserne for deres forretning.

Justering af Ligningslovens § 8 N

Ligningslovens § 8 N, der vedrører fradrag for lønomkostninger til ansatte i udenlandske selskaber, er også blevet justeret. Det er vigtigt at være opdateret på disse ændringer for at undgå eventuelle overraskelser ved årsafslutningen.

I Økonomipakken finder du yderligere detaljer og praktiske retningslinjer vedrørende alle ovennævnte ændringer, som vil være nyttige for jer i jeres skatteplanlægning og -forvaltning. Husk at du har mulighed for at bestille en gratis prøveadgang, så du kan prøve materialet i din dagligdag med selskabsskat.