DIB VIDEN - BLOG

Opdatering af EU’s liste over skattely

Den seneste opdatering af EU's liste over non-cooperative jurisdictions for tax purposes blev vedtaget af Rådet den 20. februar 2024 og omfatter nu i alt 12 lande.

Den seneste opdatering af EU's liste over non-cooperative jurisdictions for tax purposes blev vedtaget af Rådet den 20. februar 2024 og omfatter nu i alt 12 lande.

På baggrund af meddelelsen fra EU har Rådet fjernet Bahamas, Belize, Seychellerne og Turks- og Caicosøerne fra listen over ikke-samarbejdsvillige jurisdiktioner.

Med disse opdateringer består EU-listen nu af følgende 12 jurisdiktioner:

 • American Samoa
 • Anguilla
 • Antigua og Barbuda
 • Fiji
 • Guam
 • Palau
 • Panama
 • Rusland
 • Samoa
 • Trinidad og Tobago
 • De Amerikanske Jomfruøer
 • Vanuatu

Det er vigtigt at bemærke, at selvom et land fjernes fra EU's liste, kan det tage lidt tid, før ændringerne træder i kraft i nationale lovgivninger, herunder danske regler. For danske selskaber betyder tilstedeværelsen af et land på EU's liste, at der indføres visse såkaldte defensive foranstaltninger mod transaktioner med parter i disse lande. Dette inkluderer fravær af fradragsret for betalinger til interesseforbundne parter i de pågældende lande samt en forhøjet kildeskat på udbytter.

Det er også vigtigt at bemærke, at EU's liste først skal implementeres i dansk ret ved en ændring af ligningslovens § 5 H, hvilket kan ske med en vis forsinkelse.

EU’s liste opdateres på årlig basis og særligt den manglende fradragsret kan være en tricky størrelse. Eksempelvis kan back-to-back arrangements eller diverse recharge-mekanismer i internationale koncerner blive hårdt ramt af en manglende fradragsret fra år til år afhængigt af, om et koncernselskab er hjemmehørende i et land, der måtte komme på (eller af) listen.

Hvis man er i den situation, at man har koncernselskaber i flere forskellige EU-lande, så bør man være opmærksom på, at de såkaldte defensive foranstaltninger er implementeret på forskellig vis i de forskellige medlemslande. Det er således ikke nok alene analysere evt. transaktioner fra et dansk perspektiv. Man bør gå ned på niveau af hvert enkelt selskab og tjekke implementeringen i lokal ret.

I forhold til planlægning lidt længere ud i fremtiden, så offentliggør EU også en ”observationsliste”, hvor EU oplister en række jurisdiktioner, der endnu ikke anses for at leve op til internationale skattestandarder men som har forpligtet sig til at udbedre manglerne. Denne liste ser p.t. sådan ud:

 • Armenien
 • Belize
 • De Britiske Jomfruøer
 • Costa Rica
 • Curaçao
 • Eswatini (Swaziland)
 • Malaysia
 • Seychellerne
 • Tyrkiet
 • Vietnam

Det ligger implicit, at disse jurisdiktioner er i farezonen for at ryge på den ”sorte liste”, hvilket man som virksomhed så kan overveje at tage sine forholdsregler mod.

Du kan læse mere her.