DIB Viden - blog

Syv vigtige trin til at blive GDPR-compliant

Uanset din virksomheds størrelse er overholdelse af GDPR-reglerne afgørende. Her får du syv essentielle trin til håndtering af persondata på en lovlig og sikker måde. 

Syv vigtige trin til at blive GDPR-compliant

Uanset din virksomheds størrelse er overholdelse af GDPR-reglerne afgørende. Her får du syv essentielle trin til håndtering af persondata på en lovlig og sikker måde.

GDPR (General Data Protection Regulation) er en omfattende databeskyttelsesforordning, der gælder for virksomheder og organisationer inden for Den Europæiske Union (EU).

Databeskyttelsesforordningen kan også påvirke virksomheder uden for EU, der behandler EU-borgers personlige oplysninger.

For at overholde GDPR skal virksomheder have styr på følgende:

Bevidsthed: Få en grundlæggende forståelse af GDPR og dens krav. Ledelsen og relevante interessenter bør være opmærksomme på deres ansvar for databeskyttelse.

Dataregistrering: Identificér og dokumentér de personlige oplysninger, der behandles, samt hvor og hvordan de opbevares, transmitteres og deles. Dette omfatter også at identificere eventuelle tredjeparter, der håndterer dataene.

Privatlivspolitik: Opret en klar og omfattende privatlivspolitik, der beskriver, hvordan personlige oplysninger indsamles, bruges, opbevares og beskyttes. Politikken skal være let tilgængelig for berørte personer.

Retlige grundlag: Identificér de retlige grundlag for behandlingen af personlige oplysninger. Dette kan omfatte samtykke, kontraktmæssige forpligtelser, lovmæssige krav eller legitime interesser.

Individuelle rettigheder: Sikre at de berørte personer har ret til at få adgang til deres personlige oplysninger, ret til berigtigelse, sletning, begrænsning af behandling, dataportabilitet og indsigelse mod behandling. Der skal etableres processer til håndtering af disse rettigheder.

Datasikkerhed: Implementér passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at beskytte personlige oplysninger mod uautoriseret adgang, lækager, tab eller ødelæggelse. Dette kan omfatte kryptering, adgangskontrol, regelmæssig sikkerhedsopdatering og træning af medarbejdere.

Overvågning og gennemgang: Etablér procedurer til regelmæssig overvågning, revision og evaluering af databeskyttelsesforanstaltninger. Dette inkluderer også at reagere på og håndtere sikkerhedsbrud og at opretholde dokumentation for GDPR-overholdelse.

Det er vigtigt at bemærke, at GDPR-overholdelse er en kontinuerlig proces, og at virksomheder løbende skal opretholde og opdatere deres databeskyttelsespraksis for at sikre fortsat overholdelse af reglerne.

Hvis du har brug for mere specifik vejledning eller rådgivning, anbefales det at konsultere en juridisk ekspert med viden om GDPR.

Hos DIB Viden tilbyder vi en mangfoldig database bestående af viden om alt, der vedrører GDPR - inklusive skabeloner og tjeklister. Bestil en gratis prøveadgang og få syn for sagen.