DIB VIDEN - BLOG

Nye retsafgørelser der kan påvirke din virksomhed positivt

Så er der atter spændende nyt om selskabsskat. Her får du de seneste retsafgørelser og skattemæssige landvindinger, der kan påvirke din virksomhed positivt.

Så er der atter spændende nyt om selskabsskat. Her får du de seneste retsafgørelser og skattemæssige landvindinger, der kan påvirke din virksomhed positivt.

Højesterets dom sikrer fradragsret for fonde og foreningers lønomkostninger

En nylig afgørelse fra Højesteret har givet fonde og foreninger en afgørende sejr. Dommen fastslår, at lønomkostninger, der er blevet pådraget til opfyldelse af vedtægtsbestemte formål, kan fradrages i skattepligten. Dette er en væsentlig udvidelse af fradragsretten og vil have betydelige fordele for organisationer med sådanne udgifter.

Man fristes til at tilføje, at det i sig selv er helt usædvanligt, at Højesteret giver skatteyder medhold i dét, at det er første gang i årevis, at Højesteret vælger at gå mod Skatteministeriet. Det er dog nok for meget at håbe, at det vil være en tendens fremadrettet.

Skatterådets afgørelse muliggør fradrag for underskud i norsk datterselskab

En ny afgørelse fra Skatterådet åbner for spændende muligheder for danske moderselskaber. Nu kan underskud, der er pådraget af et norsk datterselskab, fratrækkes i den danske skattepligtige indkomst. Dette kan skaber en mere afbalanceret skattemæssig fremadrettet og kan føre til væsentlige besparelser for virksomheder med tværgående europæiske operationer.

Dansk afgørelse bekræfter mulighed for koncerninterne omstruktureringer

Endelig har en afgørelse fra danske myndigheder understreget virksomheders mulighed for at gennemføre koncerninterne omstruktureringer uden uforudsete skattekonsekvenser i form af Ligningslovens § 3.

Sagen kan bruges som inspiration til, hvornår omgåelsesreglen ikke bør udgøre en hindring for sådanne handlinger, hvilket giver virksomheder større fleksibilitet til at optimere deres strukturer og drift.

Disse udviklinger har potentiale til at påvirke din virksomhed direkte, og det er vigtigt at være opdateret og forstå de nye muligheder og udfordringer, de bringer med sig.

Har du lyst til at udforske yderligere information i vores digitale håndbog? Bestil en gratis og uforpligtende prøveadgang her.