DIB VIDEN - BLOG

Hvornår er virksomheden omfattet af krav om bæredygtighedsrapportering?

Børsnotering, omsætning, balancesum og antal ansatte bestemmer, hvornår virksomheden er underlagt rapporteringskravene i CSRD (bæredygtighedsdirektivet) og tilknyttede ESRS-standarder.

Hvornår er virksomheden omfattet af krav om bæredygtighedsrapportering?

Hvornår er virksomheden omfattet af kravet om bæredygtighedsrapportering?

Børsnotering, omsætning, balancesum og antal ansatte bestemmer, hvornår virksomheden er underlagt rapporteringskravene i CSRD (bæredygtighedsdirektivet) og tilknyttede ESRS-standarder.

Ændringerne af størrelsesgrænserne er indarbejdet i årsregnskabsloven, der implementerer CSRD i dansk lovgivning, som blev vedtaget af Folketinget den 2. maj 2024 med ikrafttrædelse den 1. juni 2024.

Det skal bemærkes, at de forhøjede størrelsesgrænser har virkning for regnskabsår, der starter den 1. januar 2023 eller senere. De nye størrelsesgrænser betyder, at flere virksomheder bliver omfattet af lempeligere regnskabskrav, og færre virksomheder bliver omfattet af kravene om bæredygtighedsrapportering.

Følgende virksomheder vil fremover være underlagt kravene til bæredygtighedsrapportering:

Regnskabsåret 2024 (rapportering 2025)
Store børsnoterede virksomheder med mere end 500 ansatte samt store statslige aktieselskaber med mere end 500 ansatte skal rapportere for første gang i 2025 for regnskabsåret 2024.

Regnskabsåret 2025 (rapportering 2026)
Øvrige store virksomheder – virksomheder som i to på hinanden følgende regnskabsår overskrider to ud af tre af kriterier:

  • Balancesum: 195 mio. kr.
  • Nettoomsætning: 391 mio. kr.
  • Antal ansatte: 250

Regnskabsåret 2026 (rapportering 2027)
Børsnoterede SMV’er (undtagen børsnoterede mikrovirksomheder) vil efterfølgende blive omfattet af kravene for regnskabsår, der starter i 2026, men kan undlade at rapportere indtil 2028.

Regnskabsåret 2028 (rapportering 2029)
Visse tredjelandsvirksomheder.

Størrelsesgrænser før forskellige virksomhedskategorier

Størrelsesgrænser efter implementering af lovændring til regnskabsdirektivet:

Store virksomheder
Balance: Over 195 mio. kr.  
Omsætning: Over 391 mio. kr.

Mellemstore virksomheder
Balance: Over 195 mio. kr.
Omsætning: Over 391 mio. kr.

Små koncerner og små virksomheder
Balance: Over 55 mio. kr.
Omsætning: Over 111 mio. kr.

Mikrovirksomheder
Balance: Over 3,5 mio. kr.
Omsætning: Over 7 mio. kr.

Omtrent 2.300 danske virksomheder bliver i første omgang omfattet af reglerne i CSRD-direktivet.

Sådan kan DIB hjælpe dig

DIB giver dig adgang til opdaterede ESRS-standarder, relevante forskrifter og fagartikler, som redegør for - og illustrerer anvendelsen af - ESG i praksis.

Således finder du i DIB alle ESRS-standarder, yderligere information om ESG/bæredygtighedsrapportering samt relevante EU-regler og nyttige værktøjer på området.

I tillæg får du adgang til brugervenlige tjeklister, som effektiviserer din arbejdsdag, samt relevante kilder, som hjælper dig med at finde svar på dine spørgsmål.

Du kan bestille en gratis og uforpligtende prøveadgang til DIB her.