DIB viden - Blog

Ferieloven: Alt hvad virksomheder behøver at vide

Den nye ferielov trådte i kraft i 2020 og introducerede en række ændringer i forhold til den tidligere ferielovgivning.

Retten til ferie er reguleret i den nye ferielov, der trådte i kraft i 2020.

Ifølge den nye ferielov optjener medarbejdere 2,08 feriedage per måned i ferieåret (1. september – 31. august) svarende til 25 feriedage om året. Optjeningen sker løbende i løbet af ferieåret, og medarbejderne kan afholde den optjente ferie i ferieafholdelsesperioden (1. september – 31. december året efter).

I forhold til månedslønnede betød den nye ferielov især en ændring derved, at ferie kunne afholdes samtidig med, at den blev optjent. For så vidt angår timelønnede, indebar den nye ferielov fx en væsentlig ændring i tidspunktet for betaling af feriegodtgørelse. Tidligere blev feriegodtgørelse indbetalt til feriekonto kvartalsvist, men nu indbetales feriegodtgørelse hver måned til FerieKonto. Når medarbejderen ønsker at afholde ferie, kan de ligesom tidligere anmode om udbetaling af feriepengene fra Feriekonto.

Hvad er Ferieloven?

Ferieloven er en central del af den ansættelsesretlige lovgivning i Danmark og har til formål at sikre, at regulere medarbejderes ret til ferie og feriepenge. Den regulerer forskellige aspekter af ferie; herunder optjening, afholdelse og udbetaling af feriepenge.

Det er vigtigt for virksomheder at være opmærksomme på reglerne om ferieafholdelse. Ferieloven fastlægger retningslinjer for, hvordan ferie skal planlægges og afholdes. Både arbejdsgivere og medarbejdere har ansvar for at planlægge ferie i god tid og i overensstemmelse med virksomhedens behov samt medarbejdernes ønsker og rettigheder.

Ferieloven sikrer også, at medarbejdere har ret feriegodtgørelse (kompensation for optjent men ikke afholdt, betalt ferie), når de forlader en virksomhed. Hvis en medarbejder forlader en virksomhed, før de har haft mulighed for at afholde al deres optjente ferie, har de ret til at få feriepengene udbetalt som feriegodtgørelse indbetalt til Feriekonto.

Ferieloven er en central lovgivning, og det er afgørende for virksomheder at have en god forståelse for Ferieloven, da den fastlægger de retningslinjer, der gælder for medarbejderes ret til ferie og udbetaling af feriepenge. Hos DIB Viden er vi dedikerede til at give virksomheder den nødvendige viden om Ferieloven, så de kan administrere ferie og feriepenge korrekt og i overensstemmelse med loven.

Den nye ferielov – det grundlæggende

Den nye ferielov trådte i kraft i 2020 og introducerede en række ændringer i forhold til den tidligere ferielovgivning. Formålet med den nye ferielov var at sikre, at alle medarbejdere fik ret til at afholde betalt ferie samtidig med, at de optjente retten til ferie ("samtidighedsferie”).

Tidligere blev ferie optjent året før, hvorimod den nye ferielov indførte en optjeningsperiode, hvor medarbejderne optjener ferie i løbet af ferieåret (som løber fra den 1. september til den 31. august), som de kan parallelt med optjeningen i ferieafholdelsesperioden (1. september - 31. december året efter).

Efter den nye ferielov optjener medarbejderne fortsat 2,08 feriedage per måned svarende til 25 feriedage om året. Det giver dem mulighed for at holde velfortjent ferie og få betalt i ferieperioden. Ferieloven gælder for både fuldtids- og deltidsansatte medarbejdere og sikrer, at alle har ret til ferie og feriepenge, uanset deres ansættelsesforhold.

I forhold til månedslønnede betød den nye ferielov især en ændring derved, at ferie kunne afholdes samtidig med, at den blev optjent. For så vidt angår timelønnede, indebar den nye ferielov fx en væsentlig ændring i tidspunktet for betaling af feriegodtgørelse. Tidligere blev feriegodtgørelse indbetalt til feriekonto kvartalsvist, men nu indbetales feriegodtgørelse hver måned til FerieKonto. Når medarbejderen ønsker at afholde ferie, kan de ligesom tidligere anmode om udbetaling af feriepengene fra Feriekonto.

Har du helt styr på ferieloven?

Det er afgørende for virksomheder at have styr på den nye ferielov for at sikre, at medarbejderne får deres retmæssige ferie og feriepenge. Ved at investere i vores viden om Ferieloven kan virksomheder være sikre på, at de har den nødvendige viden til at administrere ferie og feriepenge på en retfærdig og lovlig måde.

Vores ekspertforfattere har omfattende erfaring inden for arbejds- og ansættelsesret samt HR og har samlet al relevant information om Ferieloven, herunder den nye ferielov, i vores specialiserede materiale.

Bestil en gratis prøveadgang så du kan se materialet og gøre brug af det allerede i dag.