ØKONOMI

Undgå dyre fejl og få en grundig indføring i gældende regler

Problemstillingerne inden for økonomi er mange, og regelgrundlaget er ofte komplekst og udfordrende at få et overblik over.

Viden og kontrol bliver en vigtig del af hverdagen, når f.eks. skat, moms og afgifter skal beregnes og rapporteres korrekt.

DIB giver dig adgang til kontinuerligt opdaterede opslag, praktiske tjeklister, nyttige skemaer, relevante kilder og kurser, som hjælper dig med at finde svar på dine spørgsmål.

Du kan også benytte Q/A-funktionen og stille spørgsmål til vores eksperter.

Inkluderet indhold

Dokumentgenerator

Når en arbejdsopgave kræver, at du skal lave et eller flere officielle dokumenter, kan det være rart at have en dokumentgenerator, som forenkler processen.

Start med en opdateret skabelon og udfyld derefter de aktuelle variabler, før du genererer dokumenterne.

Tjeklister

Når man foretager transaktioner er det vigtigt at have styr på de skatte- og afgiftsmæssige konsekvenser.

Tjeklisterne er effektive hjælpemidler, som styrer dig udenom faldgruberne og således reducerer fejl og mangler.

Du kan dele tjeklisterne med dine kolleger for effektivt samarbejde i DIB.

Kurser

Økonomi inkluderer fem kurser pr. år, der alle tæller som fire timers efteruddannelse.

Kurserne er opdelt i fagområderne GDPR, moms, regnskab, selskabsskat samt told og afgifter.

Fagområder

Økonomi dækker følgende fagområder:

 • GDPR
 • Moms
 • Regnskab
 • Risk management og compliance
 • Selskabsskat
 • Told og afgifter

Nyhed

Økonomi inkluderer nu også Karnovs Momsmanual af Søren Engers Pedersen og Britt Ørskov Nielsen.

Momsmanualen er et alfabetisk opslagsværk, der giver overblik over reglerne på momsområdet, og er et nyttigt redskab til brug for udarbejdelse af momsregnskab for momsregistrerede personer og virksomheder.

Kilder

 • Afskrivningsloven
 • Bogføringsloven
 • Erhvervsvirksomhedsloven
 • Fondenes retsforhold – erhvervsdrivende og ikke-erhvervsdrivende fonde
 • Fondsloven
 • Ligningsloven
 • Lov om erhvervsdrivende fonde
 • Momsloven
 • Persondataloven
 • Selskabsloven
 • Selskabsloven (engelsk)
 • Selskabsskatteloven
 • Skatteforvaltningsloven
 • Skatteindberetningsloven
 • Skattekontrolloven
 • Varelagerloven
 • Virksomhedsomdannelsesloven
 • Virksomhedsskatteloven
 • Årsregnskabsloven
 • Årsregnskabsloven (engelsk)

Hovedredaktører

Britt Ørskov Nielsen, Tax Specialist, Brenntag

Cand.Merc.(jur.) fra CBS samt Master i Moms og Afgifter LLM fra BSS.

Britt har 14 års erfaring med moms- og afgiftsretlige problemstillinger og er særligt specialiseret inden for de varebaserede og miljøafgifterne.

Inden skiftet til rådgiverbranchen arbejdede hun som jurist hos SKAT, hvor hun var juridisk ansvarlig for en række indsatsprojekter. Herudover medvirkede hun til udarbejdelse af lovforslag og lovændringer inden for punktafgiftsområdet.

Jane Thorhauge Møllmann, Director, KPMG - Associate Professor, Aarhus Universitet

Mere end 20 års erfaring med at udarbejde og revidere regnskaber efter både årsregnskabsloven og IFRS.

Jane har desuden ydet rådgivning til store og mellemstore danske virksomheder og multinationale koncerner i mange forskellige sektorer.

Inden ansættelsen i KPMG arbejdede Jane med implementering af IFRS i to danske børsnoterede selskaber. Hun har international erfaring fra flere internationale kunder og har stort fokus på at levere ydelser af høj kvalitet.

Jesper Anker Howes, Skattechef, Forca A/S - Associate Professor, CBS, Juridisk Institut

Uddannet advokat fra Københavns Universitet og Master i Skat fra Copenhagen Business School.

Jesper har en bred skatteretlig baggrund med en fortid hos både skattemyndigheder og rådgiverbranchen.

Derudover er han forfatter til flere fagartikler om selskabsskatteret samt en hyppig foredragsholder om samme emner.

Rune Grøndahl, CEO, Senior Lead Advisor, Sakui ApS

Rådgiver Danmarks største koncerner om moms og afgifter og har mere end 16 års erfaring fra EY, KPMG og KPMG Acor Tax.

Rune er uddannet fuldmægtig hos SKAT og er desuden tilknyttet Rigsrevisionen som ekspert i moms og afgifter.

Han er hele tre gange blevet kåret til Årets underviser i jura, økonomi og IT af kursusudbyderen Confex.

Søren Engers Pedersen, Momsdirektør, Baker Tilly - fagkoordinator og underviser på CBS.

Uddannet i SKAT og har været moms- og afgiftsrådgiver i revisionsbranchen siden 1994.

Søren er fagkoordinator og underviser på Copenhagen Business School. Derudover underviser og forestår han kurser for revisorforeninger, Moderniseringsstyrelsen, Finanssektorens Uddannelsescenter, FAKTA Kurser og en række lokale og regionale revisorsamarbejder.

Han er forfatter til adskillige manualer og artikler  samt medforfatter til fire lærebøger om moms. Derudover har han udarbejdet en vejledning for FSR i forbindelse med indførelsen af de særlige godtgørelsesregler for energiaftaler.

Søren varetager rådgivning af virksomheder med særlige afgiftsforhold, ligesom han bistår med at føre sager for Landsskatteretten inden for området.

"Som abonnent er jeg rigtig glad for den praktiske vinkel og den service, der tilbydes. Momshåndbogen har et meget højt fagligt niveau. Det årlige kursus gør abonnementet til noget meget værdifuldt, som vi ikke finder andre steder."

Øvrige DIB-licenser

-Effektive løsninger tilpasset din virksomhed

HR/Løn

Et komplet videns- og arbejdsværktøj for dig som er HR-ansvarlig, økonomichef, GDPR-ansvarlig og/eller lønansvarlig. Løsningen giver dig opdaterede opslag på love og regler samt en lang række aktuelle skabeloner og tjeklister. Derudover inkluderer pakken fem kurser om året, der alle tæller som fire timers efteruddannelse.

ESG

Et 360-graders videns- og arbejdsværktøj med opdaterede ESRS-standarder, relevante forskrifter og fagartikler, som redegør for - og illustrerer anvendelsen af - ESG i praksis. I tillæg får du adgang til brugervenlige tjeklister, som effektiviserer din arbejdsdag.